Förlagets beskrivning

Där lek erbjuds som rastaktivitet ökar rörelseglädjen, gemenskapen och koncentrationen samtidigt som konflikterna minskar.