Förlagets beskrivning

Hur kan vi undervisa så att elever med funktionsnedsättning lär sig tolka bilder? Materialet Från sak till bild, reviderat 2009 ger inspiration och idéer till personal som arbetar med undervisning och kartläggning av träningsskoleelevers förmåga att tolka bilder.

Från sak till bild innehåller metodbok, vardagliga föremål och leksaker som stimulerar till lek och samspel samt foton. Dessa saker används som kartläggnings- och undervisningsmaterial.

Metodboken bygger på författarnas egna erfarenheter och beskriver hur man kan ge eleverna en förståelse av att konkreta ting kan avbildas och låta sig representeras på bilder. Manual och protokoll för kartläggning beskrivs i boken.

Föremål: skedar, gafflar, muggar, tandborstar, kammar, bollar, bilar, penslar, visp, tidur, mössa, maraccas, cd-skiva, kritor, docka, hund, katt, snurra, handdocka (tupp), duplo samt träklossar.

Två färgfoton och två svartvita foton av samtliga föremål samt två schemabilder av väskan medföljer också.