Förlagets beskrivning

Hur kan vi undervisa så att elever med funktionsnedsättning lär sig tolka bilder? Från sak till bild ger inspiration och idéer till personal som arbetar med undervisning och kartläggning av träningsskoleelevers förmåga att tolka bilder.

Boken bygger på författarnas egna erfarenheter och beskriver hur man kan ge eleverna en förståelse av att konkreta ting kan avbildas och låta sig representeras på bilder. Manual och protokoll för kartläggning beskrivs i boken.

Till boken hör en väska som innehåller ett tjugotal vardagliga föremål och leksaker som stimulerar till lek och samspel. Dessa saker används som kartläggnings- och undervisningsmaterial.

190x260 mm, färg, häftad.