Förlagets beskrivning

Framåt blir ännu bättre! Alla Framåtböckerna anpassas nu efter den nya kursplanen för SFI. Varje bok skiljer sig åt, men har gemensamt att de går långsamt fram för elever med ingen eller lite studievana.

Framåt A:s alla elevböcker är klara, Framåt B kommer under hösten och Framåt C därefter.