Förlagets beskrivning

Framåt är en serie heltäckande läromedel för kurs AC inom sfi-undervisningen. Böckerna är i första hand tänkt för vuxna och ungdomar som behöver en långsam, grundlig studiegång med många tillfällen till repetition.

I övningsboken får eleverna träna på läsförståelse, ord och begrepp samt skriva svar på de frågor som de besvarat muntligt i textboken. Det finns övningar på några återkommande grammatiska moment. I varje kapitel finns även en mönstertext som stöd för elevernas eget skrivande.