Förlagets beskrivning

Framåt A är i första hand avsedd för nyanlända analfabeter och kortutbildade. Elevböckerna innehåller ett användbart ordförråd för det vardagliga livet och skolgången.

2020-05-11 Taggat på egenskaper som finns taggade i den tryckta versionen och taggat samma skolform som den tryckta /CM