Förlagets beskrivning

Wendick-modellens Förståelse – multiplikation och division 1-10 riktar sig till lärare som är involverade i elevers tidiga matematikutveckling. Materialet möjliggör att varje elev kan få den tid och den träningsmängd som den behöver för att sätta grunderna i räknesätten multiplikation och division.