Förlagets beskrivning

Detta är en fortsättning på Förståelse Bråktal, där grunden lagts för att tydligt börja se och förstå sambanden mellan Bråk-Decimaler-Procent.

”Eftersom bråkräkning är en viktig förkunskap till algebran, får bristerna stora konsekvenser för elevernas möjligheter till högre studier. Det är viktigt att eleverna tidigt får lära sig matematiska begrepp och att arbeta med abstraktioner”. Kilborn, Underbar matematik, 2010

På förlagets hemsida finns demofilmer som beskriver läromedlet.