Förlagets beskrivning

Förskoleklass – Språklig och Matematisk medvetenhet är riktat främst till elever i förskoleklasserna. Men det är inget som hindrar att yngre förskolebarn samt elever initialt i grundskolan kan använda olika delar av materialet.
Materialet består av två områden. Den språkliga medvetenheten innehåller
uppgifter med rim, meningar, ord, stavelser och ljud. Och den matematiska
medvetenheten innehåller uppgifter med färg, form, mönster, symmetri, begrepp, visuell perception, mängder och antal samt problem. Kartläggning följer i slutet av de båda områdena.