Förlagets beskrivning

Formula 8 Lgr 11 är ett basläromedel i matematik för grundskolans årskurs 8. Det är en omarbetning av den tidigare Formula 8-boken för anpassning till den nya kursplanen.

Kapitelstrukturen är delvis omgjord genom att det gemensamma spåret (G-spåret) delats upp i två delar med var sin efterföljande diagnos för att få tätare avstämningar.