Förlagets beskrivning

Formula 7 Lgr 11 är ett basläromedel i matematik för grundskolans årskurs 7. Det är en omarbetning av den tidigare Formula 7-boken för anpassning till den nya kursplanen.