Förlagets beskrivning

Formativ svenska 1 och Formativ svenska som andraspråk 1 är kursböcker för Svenska 1 och Svenska som andraspråk 1 på gymnasiet.