Förlagets beskrivning

Boken består av nio kapitel där eleverna får följa en grupp elever i Solbyskolan. Kapiteltexterna knyter an till elevernas tidigare erfarenheter och deras nya liv i Sverige. Varje kapitel innehåller:

  • En samtalsbild som eleverna kan samlas kring oavsett språknivå.
  • Dialoger och tematiska bildordlistor.
  • En modelltext som stöd för elevernas eget skrivande i olika genrer.