Förlagets beskrivning

Enligt Lgr 11 ska undervisningen i åk. 1 -3 och 4-6 behandla följande innehåll: Barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention, samt ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning och hälsovård.

Läromedlet För alla barns rättigheter tar sin utgångspunkt i några av barnkonventionens artiklar och berättar om hur olika liv världens barn kan leva.