Förlagets beskrivning

Visst är det en härlig känsla, att få en nystart? Att ta de bästa erfarenheterna med sig in i ett nytt sammanhang? Just så ser vi på Lgr 11, som en chans att arbeta på ett nygammalt sätt med engelskan - med fokus på strategier, på egenproduktion och på att lära genom att göra."Focus on English är ett nyskrivet läromedel som gör eleverna i åk 7-9 redo att delta i kommunikationssamhället. Goda engelskkunskaper är ett av deras viktigaste redskap för det livslånga lärandet.


Pedagogiska tankar
Läromedlet bygger på tanken att "språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära" (Lgr 11). Focus on English gör eleverna redo att delta i det globala samtalet - redo att läsa, skriva, tala och lära på engelska.
Focus on English är ett bra läromedel för dig som önskar:
- arbeta målorienterat
- arbeta med engelskan för att kommunicera och lära
- utveckla elevernas kommunikativa förmåga, både muntligt och skriftligt
- arbeta ämnesintegrerat
- öka elevernas förståelse för det interkulturella
- arbeta med tryckt bok eller digitalt
De tre grundprinciperna bakom läromedlet är:
1. Syfte, mål och centralt innehåll för engelska i Lgr 11. Kursplanens visioner har genomsyrat hela processen, från de första utkasten till det färdiga läromedlet. Lgr 11-tänket ingår därför naturligt på alla nivåer.
2. Det ska vara kul att lära sig språk! Javisst, men hur? Jo, med ett varierat och inspirerande innehåll.
3. Arbetssättet i Focus on English närmar sig arbetssättet i svenska och SO, på så sätt att egenproduktionen står i centrum. Eleverna arbetar kommunikativt på varierande sätt och med högt ställda mål. För att alla ska lyckas finns gott om stöd för hela processen, till exempel genom praktiska Toolboxes med fraser och tydliga modelltexter.
Focus on English tränar muntlig och skriftlig framställning på ett strukturerat sätt från början till slut, så att eleverna blir redo att flyga fritt.