Förlagets beskrivning

Mikael blir erbjuden en ny lägenhet. Mamma tycker att det är dags att han flyttar hemifrån. 
Men vill han flytta? Boken ingår i en serie om 3 häften som beskriver vardagliga händelser.

Teckenbilaga till boken Flytta hemifrån. Bilagan är för dig som använder TAKK, tecken som
alternativ och kompletterande kommunikation. Alla tecken är hämtade från teckenspråket Teckenillustrationer ur Bildbas Tecken, utgivet av Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Digitalt komplement finns på Bonaplay.se