Förlagets beskrivning

Fixa språket 1 hjälper eleven att få syn på sitt eget och andras språk och språkbruk. Mönstertexterna består här av kortare språkexempel som visar på språklig variation som beror på faktorer som ålder, kön och social bakgrund.

Språkvetenskapliga begrepp introduceras som ger eleven verktygen för att analysera attityder till språk och diskutera språkriktighetsfrågor.