Förlagets beskrivning

Fixa litteraturen 2 behandlar de skönlitterära delarna av det centrala innehållet i kurserna Svenska 2 och 3. I vart och ett av de sex kapitlen presenteras ett tema som kopplas till en eller flera litterära epoker.

Här finns flera mönstertexter som både speglar temat och visar på relationen mellan skönlitteratur och samhällsutveckling. Dessutom får eleverna arbeta med litteraturvetenskaplig analys.