Förlagets beskrivning

I Fixa litteraturen 1 utgår varje kapitel från ett centralt litterärt motiv, t ex Triangel­dramat eller Radarparet. Motivet presenteras i två mönstertexter som analyseras utifrån berättar­teknik och ett antal stildrag.

Eleven får arbeta med såväl motiv som berättar­teknik i olika övningar och workshopar innan kapitlet sammanfattas i en examinerande uppgift.