Förlagets beskrivning

Fixa grammatiken beskriver språkets uppbyggnad och olika nivåer och visar hur de olika nivåerna samspelar. Boken börjar med språkets minsta beståndsdelar fonem och morfem i kapitlet om ljud och ordbildning och arbetar sig sedan vidare till ordens sortering i ordklasser.

Vilka roller orden har i frasen och satsen beskrivs i kapitlet om syntax innan Fixa grammatiken avslutas med ett kapitel om språktypologi.