Förlagets beskrivning

Fixa genren ger eleverna nycklar till en bredare skriv- och läsrepertoar. Här finns mönstren de behöver när de ska producera egna texter inom såväl svenskan som andra ämnen. Med Fixa genren får dina elever verktygen för att förstå vad som utmärker olika genrer.

Uppslaget behandlar bland mycket annat språkriktighet, dispositionsmodeller och källkritik – helt enkelt det eleverna behöver för att lyckas så bra som möjligt med sina egna texter.