Förlagets beskrivning

Filosofi 1 och 2 Onlinebok lyfter fram den filosofiska diskussionen som det väsentliga i ämnet. De klassiska frågorna får stort utrymme, men tonvikten ligger på 1900-talets filosofiska diskussioner. Läromedlet lämpar sig väl för Filosofi kurs 1 och 2 på gymnasienivå. För dem som vill fördjupa sig i samtida filosofi finns ett tematiskt kapitel där frågor kring fem områden - feminism, djurrätt, idrottsfilosofi, politisk filosofi samt dödsstraff – diskuteras.