Förlagets beskrivning

Fem världsreligioner tar först upp frågan vad en religion är och hur religioner utvecklas.

Fem världsreligioner tar upp de stora religionerna: hinduismen, buddhismen, judendomen, kristendomen och islam. Varje kapitel avslutas med en läs mer text där några olika inriktningar inom respektive religion beskrivs.