Förlagets beskrivning

Fem femarmade sjöstjärnor år ett diagnostiserande läromedel i matematik för åk 3. Alla avsnitten inleds med en text, som uppgifterna bygger på. Moment som tränas i denna del är de fyra räknesätten, mäta med linjal, dela hela i halvor, läsa tal som är skrivna med bokstäver, storleksordna tal, urskilja egenskaper och sortera, rita stapeldiagram, namnge enkla bråk och geometriska objekt, använda klockan, tolka lägesbeskrivningar, jämföra längder, räkna med veckor och månader, fortsätta talkedjor samt tolka personnummer.