Förlagets beskrivning

Materialet kommer från Finland där det är uppskattat för strukturen och de goda resultaten hos eleverna. Materialet är helt anpassat till Lgr 11 (rev 2017). Berättelserna om skatan Sally och ekorren Kurre låter eleverna möta vardagliga problem som stimulerar fantasin och utvecklar förmågan att lära med andra. Det finns rikligt med tillfällen att använda matematiska begrepp och resonemang.