Förlagets beskrivning

Tydlig, beprövad och strukturerad
Den beprövade, finska matematikserien Pii är översatt och bearbetad för svenska förhållanden och har blivit Favorit matematik 7-9.
Favorit matematik 7 är ett heltäckande läromedel där alla elever får det stöd och den stimulans de behöver.