Förlagets beskrivning

Färger och fordon är en app för Apples iPad, iPhone och iPod Touch. I Färger och fordon får ni träna färgord och ordförråd inom området fordon. Appen består av tre spel som utspelar sig på en flygplats, i en verkstad och i en stad.

Färger och fordon är framtagen av logopeder och riktar sig till barn som befinner sig i början av sin språkutveckling. Färger och fordon är framtagen för att barnet med stöd av en vuxen ska få möjlighet att tillägna sig de språkliga begrepp som avses, men barnet kan också spela på egen hand.