Förlagets beskrivning

Fantastiska texter från hela världen B är ett sfi-material som verkligen engagerar och väcker elevernas lust att uttrycka sig, diskutera med varandra och läsa vidare i boken. 

I textboken möter eleverna otroliga människor och händelser från olika delar av världen – många av texterna är i det närmaste osannolika och det är oftast det som väcker det personliga engagemanget. Intresset för vad som står i texten och lusten att säga något om det man har läst är i det här läromedlet själva nyckeln till språket.