Förlagets beskrivning

Exponent är ett läromedel i matematik för alla gymnasieskolans program. Exponent finns i fyra versioner - blå, grön gul och röd - med olika svårighet och inriktning. Exponent A blå En A-kursbok för elever som behöver särskild hjälp för att bli godkända. Den är indelad i korta avsnitt med kunskapskontroller och innehåller övningar på basnivå. Exponent A blå har en egen lärarpärm. Exponent grön, gul och röd De gröna, gula och röda böckerna har samma struktur och upplägg och kan därför användas parallellt i samma undervisningsgrupp. Nedan visas vilka kursböcker som finns i respektive version: grön kurs A-B gul kurs A-C röd kurs A-E Gul version har svårare uppgifter och ger mer fördjupning än grön version och röd version har svårare uppgifter och ger mer fördjupning än gul version. Lärarpärmar (grön, gul och röd) Till varje kurs finns en gemensam lärarpärm. I den finns beskrivet likheter och skillnader mellan läroböckernas versioner. Vidare finns kursplanering, kommentarer till kapitlens upplägg och förkunskapstest. Större delen av innehållet utgörs av extra träningsuppgifter, problemlösningsuppgifter, fördjupningsavsnitt, samt ett stort antal prov av olika svårighetsgrad. Med lärarpärmen blir undervisningen lättare och mer inspirerande. Du som lärare får mer tid över till eleverna!