Förlagets beskrivning

Läromedlet har sin utgångspunkt i de samhälls- och naturorienterande ämnena med fokus på grundskolans år 4-7, men kan också användas för temabaserat och ämnesövergripande arbete.

Läromedlet innehåller en 19 minuter lång faktabaserad film som handlar om himlafenomen samt elevmaterial och en lärarhandledning.