Förlagets beskrivning

I vårt läromedel Europas länder får eleverna utforska alla länder i vår egen världsdel. Vi har även denna gång tagit fasta på, att eleverna ska få lära sig det där lite annorlunda om vart och ett av de europeiska länderna. Dessutom hittar man nödvändiga och viktiga faktakunskaper om varje land och användbara ”blindkartor” med vilka eleverna kan träna ländernas namngeografi.