Förlagets beskrivning

Att bemöta andra människor på ett bra sätt kräver att vi har förståelse för allas våra olikheter.

I vårdsituationen måste man därför ha en öppen inställning till andra så att man kan möta de olika vårdtagarna utifrån deras livssyn och livsvillkor.