Förlagets beskrivning

Ergonomi är ett helhetsbegrepp som beskriver god arbetsmiljö, ergonomiskt förhållningssätt och risktänkande. Ergonomi, elevbok är skriven för kursen med samma namn. Boken har ett tydligt upplägg där varje kapitel motsvarar en eller flera punkter ur kursens centrala innehåll. Språket är tillgängligt och vänder sig till eleven för att förklara och engagera. Aktivt lärande uppmuntras genom instuderingsfrågor, sammanfattning, reflektionsfrågor och fallbeskrivningar.