Förlagets beskrivning

Entreprenörskap – skapa din arena är ett komplett läromedelspaket anpassat för kursen Entreprenörskap som består av faktabok och e-läromedel som tillsammans stödjer hela inlärningsprocessen, från instudering och tillämpning till uppföljning och individualisering.

Med inspirerande och verkliga exempel från unga entreprenörer får eleven en god grund i vad entreprenörskap innebär och får träna på att arbeta i projekt.