Förlagets beskrivning

Praktisk och teoretisk tillämpning innehåller arbetsmaterial baserat på läroboken Entreprenörskap, som är skriven utifrån GY 2011:s riktlinjer.

Boken är uppdelad i tre delar som berör kunskap på tre olika vis: begrepp och fakta, diskussion och redogörelse samt praktisk tillämpning som är särskilt lämplig för undervisning i projektform.