Förlagets beskrivning

Entré Elevbok A är en kombinerad textbok och arbetsbok som innehåller texter i skolans alla genrer. Boken är uppbyggd efter cirkelmodellen och varje kapitel omfattar en genre. Varje kapitel inleds med en målsida med rubrikerna Tala, Läsa, Skriva, Språkliga drag och Förmågor. Kapitlet avslutas sedan med en utvärderingssida kopplad till målen. Entré Elevbok A används tillsammans med Entré Lärarwebb A som är den digitala handledningen där även bildspel till elevboken, utskrivningsbara pdf:er med extraövningar och digitala repetitionsuppgifter finns.