Förlagets beskrivning

Enligt Lgr 11 och kursplanen i teknik ska eleverna arbeta med vad datorer används till, datorns delar och att styra med datorer, programmering, enkla mekanismer, tekniska lösningar där människan härmat naturen, samt enkla ord och begrepp, material och deras egenskaper, konstruktionsarbete och skisser, undersökande av vardagliga föremål och förslag på hur de kan förbättras, hur föremål har förändrats över tid, samt säkerhet vid teknikanvändning och elsäkerhet.