Förlagets beskrivning

I läromedlet Enkelt om samhället presenteras enkla och tydliga texter och uppgifter som är kunskapskravsrelaterade enligt Lgr 11. I Enkelt om samhället finns både illustrationer och fotografier i färg med förklarande bildtexter. Dessa ger eleverna ett tydligt bildstöd.