Förlagets beskrivning

I läromedlet Enkelt om rymden presenteras enkla och tydliga texter som är kunskapskravsrelaterade enligt Lgr 11. I Enkelt om rymden finns både illustrationer och fotografier i färg med förklarande bildtexter. Dessa ger eleverna ett tydligt bildstöd.