Förlagets beskrivning

Enligt Lgr 11 och kursplanen i SO ska eleverna arbeta med kristendom, islam och judendom, religionernas högtider, symboler, berättelser och platser, kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden samt psalmer.

I läromedlet Enkelt om religion presenteras enkla och tydliga texter och uppgifter som är kunskapskravsrelaterade enligt Lgr 11.