Förlagets beskrivning

Enligt Lgr 22 och kursplanen i SO ska eleverna arbeta med kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden, några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom, samt några berättelser ur Bibeln och deras innebörder.

I Enkelt om religion presenteras 25 enkla och tydliga texter och uppgifter om Livsfrågor och religion, Heliga böcker,
Judendom - Gamla Testamentet: Abraham, Josef, Mose, De tio budorden, David och Goljat, Templet i Jerusalem, Sabbaten och synagogan, Judiska högtider,
Kristendom - Nya Testamentet: Jesus födelse, liv, död och uppståndelse, Psalmer, Kristendomen, kyrkan och skolan, Kyrkan, Kristna högtider under året,
Islam - Muhammeds liv, Ängeln Gabriel, Bön, fasta och muslimska högtider, Moskén samt Vallfärden till Mekka.

I Enkelt om religion finns både illustrationer och fotografier med förklarande bildtexter, som ger eleverna ett tydligt bildstöd. Varje kapitel avslutas med elevuppgifter som lyfter fram samhällsvetenskapliga och religiösa sammanhang, ord och fraser.

Enkelt om religion passar utmärkt för att läggas in på elevernas arbetsschema i svenska eller till klassens undervisning i SO i år 1 - 3. Läromedlet är även lämpligt för specialundervisning för elever med särskilda behov, samt för nyanlända elever i högre åldrar, som behöver träna vanligt förekommande ord och ämnesbegrepp.