Förlagets beskrivning

I läromedlet Enkelt om programmering 2.0 presenteras enkla och tydliga texter och uppgifter som är kunskapskravsrelaterade enligt Lgr 11. Eleverna får träna på datalogiskt tänkande och logik. De får även arbeta med uppgifter som lyfter fram naturvetenskapliga sammanhang, ord och fraser.