Förlagets beskrivning

Enligt Lgr 11 och kursplanen i NO ska eleverna arbeta med människans kroppsdelar, deras namn och funktion, människans upplevelse 

av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen, betydelsen av mat, sömn hygien, motion och sociala relationer för att må bra.

I läromedlet Enkelt om människokroppen presenteras enkla och tydliga texter som är kunskapskravsrelaterade enligt Lgr 11.