Förlagets beskrivning

Enligt Lgr 11 och kursplanen i NO ska eleverna arbeta med årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider, djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider, hur djur och växter kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på vanligt förekommande arter.

I läromedlet Enkelt om årstider presenteras enkla och tydliga texter och uppgifter som är kunskapsrelaterade enligt Lgr 11. Eleverna får läsa om De fyra årstiderna, Solen och jordens lutning, Djur och växter och deras anpassningar till årstider samt Djurs och växters livscykler. 
Eleverna utvecklar sin kunskap om arter och samband i naturen. 

I Enkelt om årstider finns både illustrationer och fotografier med förklarande bildtexter, som ger eleverna ett tydligt bildstöd. Läromedlet är passar bra för undervisningen på lågstadiet. Det är även lämpligt för specialundervisning för elever med särskilda behov samt för nyanlända elever som behöver träna vanligt förekommande ord och ämnesbegrepp.