Förlagets beskrivning

I läromedlet Enkel teknik presenteras enkla och tydliga texter i teknik som är kunskapskravsrelaterade enligt Lgr 22 och den ändrade kursplanen..
Läromedlet passar särskilt bra för pedagoger som arbetar med klassundervisning, specialundervisning eller med nyanlända elever.
Inom varje område får eleverna utföra egna konstruktioner.
Enkel teknik är rikligt kompletterad med både fotografier och illustrationer i färg.