Förlagets beskrivning

Nu ger vi ut Enkel Svensk Grammatik 2. I detta läromedel får eleverna arbeta vidare med de sex ordklasserna Adverb, Pronomen, Prepositioner, Konjunktioner, Interjektioner och Räkneord. Dessutom tar ett kapitel upp obestämd och bestämd artikel.
Eleverna behöver inte lära sig ordklasserna för att kunna tala och läsa på sitt eget modersmål. Men när de ska lära dig ett främmande språk, är det bra att känna till våra nio ordklasser.