Förlagets beskrivning

I läromedlet Enkel samhällskunskap presenteras enkla och tydliga texter i samhällskunskap som är kunskapskravsrelaterade enligt Lgr 11. Läromedlet passar särskilt bra för pedagoger som arbetar med specialundervisning eller med nyanlända elever. Bland rubrikerna kan nämnas Sveriges regering och riksdag, Politiska partier, Riksdagsval, Kommun och landsting, Statsskick, Våra viktigaste lagar, Lag, brott och straff, Ekonomi, Arbeta, tjäna pengar och betala skatt, Försäkringar och bistånd, Massmedier, Människor från andra länder, Flyktingar, Europeiska unionen, Förenta nationerna, samt Terrorism. Enkel samhällskunskap är rikligt kompletterad med både fotografier och illustrationer i färg.