Förlagets beskrivning

I läromedlet Enkel religionskunskap presenteras enkla och tydliga texter i religionskunskap som är kunskapskravsrelaterade enligt Lgr 22 och den ändrade kursplanen. Läromedlet passar särskilt bra för pedagoger som arbetar med klassundervisning, specialundervisning eller med nyanlända elever.
Enkel religionskunskap är rikligt kompletterad med både fotografier och illustrationer i färg.