Förlagets beskrivning

I läromedlet Enkel religionskunskap 7 - 9, del 1 presenteras enkla och tydliga texter i religionskunskap som är kunskapskravsrelaterade enligt Lgr 22 och den ändrade kursplanen. Läromedlet passar särskilt bra för pedagoger som arbetar med klassundervisning, specialundervisning eller med nyanlända elever på högstadiet.
Enkel religionskunskap 7 - 9, del 1 är rikligt kompletterad
med fotografier och illustrationer i färg.