Förlagets beskrivning

I läromedlet Enkel programmering presenteras enkla och tydliga övningar, som utmanar eleverna och låter dem förstå hur programmering fungerar. Läromedlet passar särskilt bra för pedagoger som arbetar med specialundervisning eller med nyanlända elever. Är man helt obekant med programmering, kan det vara bra att börja med läromedlet Enkel programmering.

Eleverna övas i logiskt tänkande och de får lära sig att sortera information och att se mönster och samband. Här görs även historiska återblickar över till exempel vem som uppfann den första datorn, hur internet startade eller när den första roboten tillverkades.