Förlagets beskrivning

I läromedlet Enkel kemi presenteras enkla och tydliga texter i kemi som är kunskapskravsrelaterade enligt Lgr 22 och den ändrade kursplanen..
Läromedlet passar särskilt bra för pedagoger som arbetar med klassundervisning, specialundervisning eller med nyanlända elever.
Inom varje område får eleverna utföra egna experiment.
Enkel kemi är rikligt kompletterad med både fotografier och illustrationer i färg.